Priser

Priserne varierer afhængigt  af mulighederne for tilskud fra f.eks. forsikringsselskab, Den offentlige sygesikring eller om man selv må afholde hele betalingen. Nogle kommuner dækker udgiften til undersøgelse og behandling for deres borgere.

Michael Maagensen

Michael Maagensen har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring hvilket betyder at betalingen skal foretages af dig selv eller din rekvirent.

Første konsultation:                       Kr. 4500,00
Efterfølgende konsultation:          Kr. 1400,00

Mulighed for tilskud ved skift til sygesikringens gruppe 2:

For sygesikringens gruppe 2 medlemmer ydes der refusion efter gældende regler. Man kan skifte gruppe i løbet af 14 dage, eller få et midlertidigt sygesikringskort med det samme ved henvendelse til borgerservice i sin kommune.

Vær opmærksom på, at man kan få øgede udgifter til anden lægebehandling f. eks hos egen læge  når man er i gruppe 2. Borgerservice kan oplyse om reglerne. 
Ifølge nye regler kan børn – også under 12 år - skifte til gruppe 2, hvis forældremyndighedsindehaveren samtykker.

Visse private forsikringsordninger herunder sundhedsforsikringer dækker helt eller delvis udgifterne til behandlingen. Ens børn er ofte dækket i samme omfang som en selv.  Patienten bør inden start på undersøgelse eller behandling indhente betalingstilsagn fra forsikringsselskabet.

  • Private og offentlige arbejdsgivere har mulighed for skattefrit at dække udgiften til behandling for ansatte.
  • Sygeforsikringen “danmark” yder også tilskud for personer i sygesikringsgruppe 2.

Susanne Egelind Maagensen

Med en henvisning fra din læge er prisen bestemt af regionen. Sygesikringen betaler 60% og du skal selv betale 40% af prisen. Pr. 1. oktober 2020 er egenbetalingen, det du selv skal betale:

1. samtale kr. 419,58 og de følgende gange kr. 349,87 pr. gang.

OBS! For unge mellem 18 og 20 år, der er henvist for angst/OCD eller depression, betaler sygesikringen hele honoraret.

Samtale uden henvisning, pr session:      Kr. 1100,00

Susanne har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring og modtager henvisninger fra din praktiserende læge. Du kan henvises ved følgende problemstillinger:

- Røveri-, volds- eller voldtægtsoffer.
- Trafik- og ulykkesoffer.
- Pårørende til alvorlig psykiske syge personer
- Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
- Pårørende til personer ramt af en invaliderende sygdom.
- Pårørende ved dødsfald.
- Personer, der har forsøgt selvmord.
- Kvinder, der får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
- Personer, der er inden de fyldte 18 år, har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.
- Personer med let til moderat depression fra 18 år.
- Personer der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD fra 18 år.

Susanne samarbejder desuden med firmaer, der har indgået deres egne aftaler med klinikken, samt visse forsikringsselskaber.